ZPS VIII Oddział w Poznaniu | Skoki spadochronowe
11wrz/130

Nadzwyczajne walne zebranie Członków VIII Oddziału ZPS

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Na podstawie §57 Statutu Związku Polskich Spadochroniarzy, Zarząd VIII Oddziału ZPS zwołuje nadzwyczajne walne zebranie Członków VIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w dniu 22.09.2013 r. (niedziela) o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się w Ośrodku Spadochronowym VIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy przy ul. Kołobrzeskiej w Pile.

Porządek zebrania:
1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór Protokólanta
4. Wręczenie legitymacji ZPS
5. Wyróżnienie Członków VIII Oddziału ZPS za aktywną działalność
6. Przerwa
7. Sprawozdanie z działalności Prezesa Zarządu
8. Sprawozdanie z działalności Skarbnika Zarządu
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
10. Zamierzenia na rok 2014
11. Dyskusja
12. Wybory do zarządu
13. Wolne wnioski i uchwały
14. Podsumowanie obrad i zakończenie

W trakcie przerwy zapraszamy na gorący posiłek.

Aby ułatwić wszystkim członkom sprawny dojazd prosimy o podanie ilości wolnych miejsc w samochodach oraz potwierdzenie chęci przybycia michal.urbaniak@zps-poznan.pl

Zakres tematyczny: Bez kategorii Dodaj komentarz
Komentarze (0) Trackbacks (0)

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz


Brak trackbacków.