ZPS VIII Oddział w Poznaniu | Skoki spadochronowe
21mar/141

Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze Członków VIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie §60 Rozdział VI statutu Związku Polskich Spadochroniarzy, Zarząd VIII Oddziału ZPS zwołuje Zebranie Sprawozdawczo - wyborcze Członków VIII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w dniu 23.03.2014 r. (niedziela) o godzinie 11.00. Zebranie odbędzie się w Poznańskim Klubie „Wierzbak” znajdującym się na ulicy Wojska Polskiego 8.

Porządek zebrania:

1. Powitanie
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór Protokólanta
4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności Prezesa Zarządu
6. Sprawozdanie z działalności Skarbnika Zarządu
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
9. Wybory do zarządu
10. Zamierzenia na rok 2014
11. Dyskusja
12. Wolne wnioski i uchwały
13. Podsumowanie obrad i zakończenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków VIII ZPS.

Zakres tematyczny: Bez kategorii Dodaj komentarz
Komentarze (1) Trackbacks (0)
  1. § 56
    1. Walne zebrania oddziału odbywają się raz na dwa lata.
    2. Miejsce, termin i porządek obrad ustala zarząd oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym i zawiadamia o tym członków oddziału najpóźniej na 30 dni przed dniem zebrania.
    3. Walne zebrania oddziałów odbywające się w połowie kadencji władz Związku z zasady nie realizują zadań określonych w § 55 pkt. 3, 6, 7.


Dodaj komentarz


Brak trackbacków.